20 Haziran 2013 Perşembe

VEFK NEDiR?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir.Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.Aşk Vefki,Bağlama Vefki,Sevgi Vefki,Muhabbet Vefki,Aşk Vefki Nasıl Yapılır,Bağlama Vefki Nasıl Yapılır,Sevgi Vefki Nasıl Yapılır,Muhabbet Vefki Nasıl Yapılır,Şirinlik Vefki,Şirinlik Vefki Nasıl Yapılır,Koruyucu Vefkler,Vefk Çeşitleri gibi ifadeler ilede tanımlanabilir. 
VEFK NASIL ETKİ EDER ?

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler Dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın (C.C.) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.
 
VEFKLER KAÇ ÇEŞİTTİR ?

Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir.Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü…………..10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.
 
VEFKLERDE KULLANILAN SAYILAR VE HARFLER HANGİ DİLE AİTTİR ?

Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar Arapça harfler ve sayılardır.
 
VEFK NASIL YAPILIR ?

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır.

VEFK HARAM MIDIR?
Vefk islami kurallara göre uygundur.Niyetler amellere göre yapılır.Yapıcı amaçla yapılan vefk islami kurallara göre uygundur.

EBCED HESABI NEDİR ?

Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen ABECE diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler.Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem’e ( A.S. ) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
 
VEFKLERDE KULLANILAN İSİMLER VE KELİMELER NELERDİR ?

Kişiye özel yapılan Vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri talebin kendisi veya Allah’ın (C.C.) isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esma, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.

VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR ?

Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen ( yıldız ) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir.Vefk yapmak için gereken bütün bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.Vereceğimiz bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şartlarda kullanılırsa Allah’ın (C.C.) izniyle başarı oranı çok yüksektir.

VEFK YAPARKEN DİKKAT DİLECEK HUSUSLAR

Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk’in yapım aşamaları içinde anlatalım.Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir.
BİRİNCİ AŞAMA :Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler.
1. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.
2. Dua,Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.
3. Başarının Allah’tan (C.C.) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, Dua etmeli ve başarı Allah’tan (C.C.) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.
4. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.
5. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler ( Burcunu, özelliklerini, saatini….vs ) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir.
6. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde ( su hava, toprak, ateş ) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.
7. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.
8. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.
9. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.
10.Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.İKİNCİ AŞAMA :Vefki çizerken yapılması gerekenler
11. Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.
12. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.
13. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah’tan (C.C.)yardım dilenmelidir.
14. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.
15. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir Dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.
16. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA :Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler
17. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.
18. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.
19. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.
20. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken Esmalar, Dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır.


Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlarakesinlikle uyulmalıdır.
Sevgi Tılsımı;Sevdiğiniz kişiyi size dönmesini,sevgisinin artmasını ve gözünün sizden başkasını görmemesini sağlar.Vefk adı verilen tılsımla gerçekleşir.
En Etkili Sevgi Tılsımı

En Kuvvetli ve En Kolay Sevgi Tılsımı vefk ile yapılır.En güzel gerçek Sevgi Tılsımıyla sevdiğinizi kendinize aşık eder.

Kadın veya Erkek İçin Sevgi Tılsımı

Erkeği veya Kadını Kendine sevdirmek için yapılan tılsımlar bu gruba girer.

Ayrı Olanlar için Sevgi Tılsımı

Ayrı olanları birleştirme ve kavuşturmak için yapılan tılsımdır.

Sevgili için Sevgi Tılsımı

Sevgiliyi geri getirmek ve tekrardan kendine aşık etmek için yapılan tılsım çeşitidir.

Kocayı Eve Döndürmek için Sevgi Tılsımı

Kocayı Eve Döndürmek için yapılan Sevgi tılsımıdır.Eve getirmek için yapılan tılsımlara verilen addır.
Etkili ve en güçlü olan yolu vefk adı verilen tılsımlar ile hazırlanan cinsidir.Doğru ve uzman kişiler tarafından yapılan bu işlemlerin tutma olasılığı çok yüksektir.

 Detaylı Bilgi İçin Hemen İletişime Geçiniz.
Bedensiz varlıklarla ruhsal bağlantı kurup, insanlarla ruhlar arasında iletişim yapabilmesini sağlayan, hassas yapılı, özel yeteneklere sahip kimse. Genel olarak, ruhsal varlıklardan etki alabilen herkes medyomdur. Buna göre, her bedenli varlık ruhsal etkilere açık bir durumda olduğu için, herkes genel anlamda medyomdur.


Medyomluk çeşitlidir. Başlıca iki kısma ayrılır:

1- Fizik Medyomluk.


2- Zihni Medyomluk. 

Fizik Medyomluk: Darbeci, telekinetik, ışık, direkt ses, apor, materyalizasyon (ektoplazmik), ruhsal fotoğrafçılık, levitasyon, mulajcılık, tekinsiz ev, bir kısım dedublüman vs.

Zihni Medyomluk: Görücü, durugörü, duruişiti, sezgisel, bedenlenme, yazıcı, çizici, psikometr, içsel, darbeci, şifacı, telepat, öncedenbilici, radyestezist vs.

Medyomluk, her devirde ve her toplumda, gizli veya aşikar olarak mevcut olmuştur. Medyomlar, İdareci Ruhsal Planlar'ın tekamülle ilgili işlerinin yürütülmesinde vasıtalık etmiş görevli kimselerdir.

-APOR -

Fiziksel medyomluk deneylerinde, deney yapılan yerde var olmayan eşyanın birden peydah olmasıdır. Medyomların apor olayı ile, iradi ve şuurlu olarak bir ilgileri yoktur. Kendiliğinden meydana gelirler. Medyomun rehber varlığı böyle bir imkanı yaratabilir. Eşyanın başka bir yerden gelmesi tam olarak açıklanamamıştır. Muhtemelen, eşyanın yüksek bir enerji altında atomize olması, üç boyutun dışına çıkarak manialardan kolayca geçebilmesi ve tekrar yoğunlaşıp eski şeklini alması tarzında oluşmaktadır. Medyomlarda, mistiklerde, yogi ve fakirlerde, sihirbaz ve Şamanlarda tarih boyunca görülmüştür.
-DEMATERYALİZASYON -

Bu terim, fiziksel medyomluğun ektoplâzmik oluşumlarla ilgili kısmında kullanılmaktadır.


a) Medyomdan çıkan ektoplâzmanın görünmez hâlden çıkıp beş duyuya hitap eder tarzda maddeleşmesinden (materyalizasyonundan) sonra tekrar kaybolması, bu maddî duyulara hitap eden hâlini terk etmesi demektir.


b) Asıl anlamıyla: Fiziksel celselerde medyomun vücuduna ait bazı kısımların maddî durumdan çıkmaları demektir. Bu olay nadiren meydana gelir. Dr. Gibier'nin Amerika' da yaptığı deneylerde, E. Palladino'nun celselerinde meydana gelmiştir.


Tamamıyla yalıtılmış bir demir kafes içindeki medyom, derin trans halindeyken, bedensiz varlıklar tarafından kafesin dışına çıkarılmıştı. Kafesin parmaklıkları bir insanın geçmesine asla elverişli değildi ve kafesin etrafı yüksek gerilimli elektrik akımıyla sarılıydı. Oturduğu yere bağlı olan medyomun bütün bedeni süratle atomlarına ayrılmış ve kafes dışında tekrar birleşmişti. E. Palladino'da ise, kısmî demateryalizasyon olmuştu. Oturduğu iskemlede sadece gövdesiyle kalmış, bacakları yok olmuştu. Elbisesinin etekleri boş olarak sandalyenin kenarından sarkmıştı. Sonra yavaş yavaş elbise dolmuş, bacakları yerine gelmişti. Medyom ıstırap çekmemiş fakat korkmuştu. 

Birçok şifacı medyomlar -Arigo, Agpaoa gibi- kansız ameliyatlarda aynı metodu kullanırlar. Hasta organ, beden dışına demateryalize olarak çıkar.


Karın bölgesinin bir el hareketi ile yarılması olayı, organın alınması ve yarılmış yerin hemen kapanması bir demateryalizasyon (maddelikten çıkma) - materyalizasyon (maddeleşme) olayıdır.


Buradaki mekanizma: Ruhsal-manyetik alan içine giren cisimlerin yüksek bir hız kazanmaları ve daha az titreşimli maddeler arasından değişime uğramadan geçmeleridir. 

-DEDUBLÜMAN-

Bedene bağlı bir ruh, özel şartlar altında kendi bedenine etki eder ve ondan bazı parçaları demateryalize hâle sokar; sonra onlara istediği şekilleri vererek başka yerlerde tekrar şekillendirir. Bu olaya dedublüman ismi verilmektedir.


Ruh ve beden ilişkisi'nin bulaşık hâlde gevşemesi ile dedublüman olayları meydana gelir. Bedenle ilgisini azaltan perispiri, bedene ait bazı seyyal maddeleri de beraberinde götürmektedir. Bedende bir tür çözülme vardır.


Dedublüman, deneysel ve kendiliğinden olarak meydana gelir. Deneysel olanlar: Şahsî dedublüman çalışmalarıyla ve manyetizör yardımıyla oluşur. Her ikisi de uzun ve yorucu çalışmalar ister. Bu hususta yetenekli olmak gerekir. Bunlar gözle görünmezler. Ancak hassas süjeler; görücü medyomlar tarafından gözlenebilirler. Bazılarını da birçok kimseler, aynı zamanda müşahede edebilirler. Beş duyumuzun hepsine cevap verebilenlerin yanı sıra, kısmen cevap verebilenler de mevcuttur.


Çok eski bir tarihi vardır. Dedublüman hâlinin dinle, züht ve takva ile, imtiyazlı kudretlerle, melek, cin, şeytan vs. ile alâkası yoktur. Bu hâl, bazı organik şartlar altında, bazı fizyolojik ve psikolojik oluşumlarla meydana gelen bir doğa olayıdır; ruh ve beden münasebetlerine ait maddesel bir görünümdür, bilimseldir.

-FANTOM-

Bedenli veya bedensiz varlıkların seyyal ve ektoplazmik bir maddesel görünüm şeklinde görünmelerini ifade eder.


Dedüblüman konusunda "canlıların fantomu" terimi, bedenin "seyyal çift"ini belirtmek üzere kullanılır. Fiziki celselerde, bedensiz varlıkların, bu fizikoşimik maddeye etken oluşları ile kendilerini etrafa tanıtmaları anlamındadır. Tekinsiz yerlerde ve mezarlıklarda görülenler ise, yarı ektoplazmik tezahürlerdir. Uzakta veya yakındaki ektoplazmik ya da astral cevherlerden istifade edilir. Genellikle otomatik tarzda oluşurlar.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!